Input your search keywords and press Enter.

บางเสร่ เปิดครัวสนามแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันนี้ 28 ก.ค.64 ที่วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง อดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นาย พนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศนมนตรี เทศบาลเมืองสัตหีบ นาย วรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเปิดครัวสนามบางเสร่ แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย โควิด19 บรรเทาทุกข์ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์ จ่อย) เจ้าอาวาสวัด สามัคคีบรรพต สนับสนุนพื้นที่และบริเวณภายในวัด จัดตั้งโรงครัวสนาม ขึ้นในครั้งนี้


ตามที่ เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาวบางเสร่ จัดครัวสนามบางเสร่ แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64 ถึง 11 ส.ค.64 รวม 15 วัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สมทบครัวสนาม สามารถร่วมบริจาค ได้ที่จุดบริการครัวสนาม วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ของทุกวัน เราจะผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน