Input your search keywords and press Enter.

ป้องกันโควิด ผู้ใหญ่บ้านแสมสาร นำคณะมอบน้ำดื่มและแมส ให้หน่วยงานราชการและ ปชช.ในพื้นที่

นาย ณัฐพงศ์ พิทักษ์กรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นาย ดนุพล ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ จนท.ฝ่ายปกครองแสมสาร ได้นำคณะร่วมบริจาค น้ำดื่ม และ แมสหรือหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้อง ประชาชน และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตลอดจนการเฝ้าดูแล ออกตรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงการระวังป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตามที่มีประกาศให้ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ สีแดงเข้ม


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามคำสั่ง “เคอร์ฟิว” ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. พร้อมออกข้อกำหนดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ 12 ประเภทกิจกรรม อีกด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645