Input your search keywords and press Enter.

“ศักดิ์รพี” ไม่ทอดทิ้งประชาชน ผบก.ศยก.มอบพื้นที่ 2 อาคารเป็น รพ.สนามรักษาโควิด

ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (ผบก.ศยก.) เปิดความรู้สึก “นิ่งเฉยไม่ได้” ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เห็นชาวบ้านปากช่องเดือดร้อน ตัดสินใจมอบพื้นที่อาคารเรียนกองสลากและโรงนอน ภายในศูนย์ฝึกให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย 160 เตียง


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วประเทศ ที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิต จากไวรัสมรณะเพิ่มขึ้น จนภาครัฐได้พยายามวางมาตรการป้องกันและควบคุม ในเรื่องต่างๆ ทั้งการเร่งหาเชื้อจากกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่การแพร่ระบาด การวางระบบดูแลรักษาของสถานพยาบาล และการเพิ่มจำนวนเตียงและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดนั้น


ข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ได้วางแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในฐานะข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง ด้วยการตัดสินใจมอบพื้นที่ จำนวน 2 อาคาร ภายในศูนย์ฝึกฯ ประกอบด้วยอาคารเรียนกองสลากและอาคารโรงนอน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ที่มีมาตรฐานและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทางกระทรวงสาธารณสุข รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 160 เตียง


โดย พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ได้เผยว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรง หรือใกล้ชิดกับประชาชน แต่ได้ติดตามข่าวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด ทำให้ทราบถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงไม่สามารถนิ่งนอนใจได้
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนคนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพราะตนเองเป็นตำรวจและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเกิดความตั้งใจที่จะมอบพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตชาติในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายของ ผบ.ตร.ที่อยากให้ข้าราชการตำรวจ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ประชาชน และเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ตรงนี้ ให้เบาบางลงบ้าง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645