Input your search keywords and press Enter.

ทม.ศรีราชา เตรียมสำรอง รพ.สนามกักตัวผู้ป่วยโควิด หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนิ่อง

เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงยิมของทางเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อสำรวจและเตรียมใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่ภายในโรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา วงเวียนหอนาฬิกาเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจและตรวจสอบสถานที่ในการ เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด นำมาพักและคัดกรองเพื่อรักษาตัว ในเขตอำเภอศรีราชา ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันในอำเภอศรีราชา มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการรับผู้ป่วยเข้าไปดูแล ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยมากักตัวเพื่อคัดกรอง ทางเทศบาลเมืองศรีราชา จึงไม่นิ่งนอนใจโดยได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการแพร่ระบาดและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มาสำรวจโรงยิมของทางเทศบาลเมืองศรีราชาแห่งนี้ ก่อนตรียมปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ภายในใหม่ เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคำสั่งผู้ว่าจังหวัดชลบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645