Input your search keywords and press Enter.

ใบอนุญาตเรือขุดผ่านแล้ว เสริมทราย ชายจอมเทียนกลับมาเริ่มอีกครั้ง

เสริมทรายชายจอมเทียน กลับมาเริ่มอีกครั้ง! ลุยทันทีเฟสแรกระยะที่ 1 หลังเรือขุดทรายได้ใบอนุญาต ทีมทำงานเผยเรือขุดได้ทรายเที่ยวละ 2.5 พันคิวบิก หากเสริมได้ 100 เมตรเปิดพื้นที่ทันที


ตามที่เกิดติดขัดในเรื่องของการออกใบอนุญาตเรือขุดทรายที่จะนำทรายจากบริเวณแหล่งทรายใกล้เกาะรางเกวียนที่อยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนประมาณ 15 กม. ในการนำมาใช้ในโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ที่กรมเจ้าท่าเป็นแม่งานสำคัญในการใช้งบกว่า 586 ล้านบาทในเฟสที่ 1 โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในส่วนของชายหาดเมืองพัทยาไปแล้วนั้น


ล่าสุด มีรายงานว่า โครงการดังกล่าวได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังได้รับอนุญาตถูกตรงตามระเบียบของกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพบว่าได้มีการนำทรายมาเสริมบริเวณที่กำหนดในช่วงแรกของเฟสที่ 1 ระยะทางความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร ตั้งแต่บริเวณชายหาดร้านครัวลุงไสวซีฟู้ดถึงบริเวณซอย 11 เลียบหาดจอมเทียน


โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งงานด้วยการนำรถแบ็คมาทำการเกลี่ยกลบทรายตามแผนปฏิบัติงานท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนอบอ้าว นอกจากนี้บริเวณนอกชายฝั่งยังพบเรือขุดทรายและเรือขนถ่ายจอดลอยลำอยู่เพื่อเติมทรายมายังบริเวณชายฝั่งที่กำลังดำเนินโครงการ หลังจากที่ได้เดินทางกลับมาจากการขุดทรายบริเวณแหล่งทรายใกล้เกาะรางเกวียนในเที่ยวแรก


เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลว่า ได้กลับมาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.64 ที่ผ่านมา หลังเรือขุดทรายได้รับอนุญาตโดยเรือจะเดินทางไปขุดทรายได้เที่ยวละประมาณ 2,200-2,500 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะเดินทางกลับฝั่งมาเสริมตามระยะที่กำหนดไว้ตามแผนในเฟสที่ 1 ที่จะดำเนินการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนให้ได้ระยะทางประมาณ 3.5 กม. โดยแบ่งดำเนินการเสริมเป็นช่วง ๆ ละประมาณ 400 เมตร


ทั้งนี้ หากทำการเสริมทรายได้ในระยะทางประมาณ 100 เมตร ก็จะเปิดพื้นที่ในส่วนที่ได้เสริมทรายแล้วเป็นพื้นที่ที่สาธารณะที่ประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในทันที และจะได้ดำเนินการเสริมทรายต่อในช่วงต่อไปจนแล้วเสร็จในเฟสที่ 1 ซึ่งคาดว่าประมาณสิ้นเดือน ก.ค.64 นี้ จะสามารถเปิดพื้นที่ชายหาดจอมเทียนในระยะประมาณ 100 เมตรแรกได้


สำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดดังกล่าว ทางกรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะทรายชาดในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวของอ่าวไทย หลังพบว่าทั้งชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียนมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมีแนวโน้มที่ชายหาดจะขาดหายไปในบางช่วงภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี หากไม่เร่งดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวม
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จไปแล้วในส่วนของการเสริมทรายชายหาดพัทยารวมระยะทาง 2.8 กม. ไปแล้ว ด้วยกรมเจ้าท่าได้สนับสนุนงบประมาณ 429 ล้านบาท นำร่องโครงการเสริมทรายชายหาดแห่งแรกของประทศไทย และได้อนุมัติงบประมาณอีก 1.1 พันล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนในระยะทางประมาณ 6 กม. โดยแบ่งเป็น 2 เฟส และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรกของเฟสที่ 1


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645