Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีม “นักรบชุดขาว” ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เข้าไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รถพ่นยาฆ่าเชื้อ และถังพ่นยาแบบสะพาย ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณ ซอยวัดสายสุคนธ์ และหมู่บ้านพลอยใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตามโครงการเขาไม้แก้วปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ​ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา