Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดและชุมชน ห้องเช่า อพาทเมนท์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย