Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา เร่งปรับพื้นที่เกาะล้าน สร้างถนน 4 เลน ก้าวสู่นีโอเกาะล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณท่าไร่ชุมชน บ้านเกาะล้าน นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล แขวงเกาะล้าน ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่แต่เดิมมีสภาพเป็นที่รกร้างไม่มีทางสาธารณะ โดยเมืองพัทยาได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จำนวน 2 ไร่ จากผู้ครอบครอง 3 ราย เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และก้าวเข้าสู่การเป็นนีโอเกาะล้านเต็มรูปแบบ


โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล แขวงเกาะล้านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ท่าไร่ เกาะล้าน ที่ได้รับมอบจากผู้ครอบครองทั้ง 3 ราย จำนวน 2 ไร่ ดำเนินการปรับทางสาธารณะประโยชน์ไปแล้วกว่า 80 % โดยจะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 เลน กว้าง 20 เมตร ในระยะทาง 150 เมตร เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าบนเกาะล้าน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้า อยู่ระหว่างการสำรวจความเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียทั้งบนฝั่งและบนเกาะ ซึ่งในเบื้องต้นบริเวณท่าไร่ เกาะล้านนั้นเมืองพัทยาได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นท่าเรือชั่วคราว ให้กับกลุ่มชาวประมงบนเกาะล้าน ได้ใช้ประกอบอาชีพ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645